Przejdź do treści

Oferta kursów językowych dla firm

Podnoszenie kwalifikacji językowych kadry to z jednej strony biznesowa konieczność, z drugiej zaś cenny i wciąż doceniany benefit pracowniczy.

W ramach zajęć dla firm proponujemy kursy języka:

 • niemieckiego,
 • duńskiego,
 • norweskiego,
 • szwedzkiego,
 • niderlandzkiego,
 • angielskiego,
 • polskiego jako języka obcego.

Oferujemy kursy grupowe oraz lekcje indywidualne. Zajęcia odbywają w siedzibie firmy lub online, program opracowywany jest i dostosowywany do potrzeb klienta na wszystkich poziomach zaawansowania. Zapewniamy wszelkie potrzebne materiały, dbając o ich atrakcyjność, ale też aktualność i użyteczność w codziennej profesjonalnej komunikacji. Dobierając materiał, lektorzy dostosowują go do potrzeb poszczególnych branż. Przygotowany przez nas program zawierać będzie elementy języka fachowego na przykład z zakresu finansów, medycyny czy biznesu.

Proponujemy profesjonalne szkolenia dla firm, które obejmują:

 • dojazd lektora do firmy,
 • analizę potrzeb szkoleniowych,
 • bezpłatne testy kwalifikacyjne,
 • diagnozę potrzeb i predyspozycji słuchaczy,
 • program nauczania dostosowany do potrzeb i umiejętności słuchaczy,
 • specjalistyczne materiały dydaktyczne, podręczniki,
 • egzamin i ocenę znajomości języka kończące kurs,
 • sprawozdanie z realizacji szkolenia i indywidualne raporty osiągnięć słuchaczy.