Przejdź do treści

Kursy specjalistyczne

Nawet u osób płynnie posługujących się językiem angielskim czy szwedzkim w życiu codziennym terminologia medyczna, prawnicza czy ekonomiczna może wymagać uzupełnienia. Szczególnie, gdy w przyszłości, w związku z wykonywaną profesją, jej używanie wiązać może się z dużą odpowiedzialnością.

Praca w międzynarodowej organizacji lub dla zagranicznych kontrahentów, a także zawodowy wyjazd za granicę wymagają doskonalenia znajomości języka obcego w zakresie fachowego słownictwa.

Z myślą o takich sytuacjach opracowaliśmy program zajęć profilowanych, realizowanych w trybie indywidualnym, a także grupowych, odbywających się na wszystkich poziomach zaawansowania.

Zdobyte w czasie kursu umiejętności mają być w przyszłości wykorzystywane w pracy, dlatego stawiamy na swobodną i płynną komunikację. Dla każdej z grup zawodowych inaczej kompletujemy materiały, tak by jak najpełniej odpowiadały specyfice zawodu. Gwarantujemy zajęcia w kameralnych grupach.