Przejdź do treści

Obowiązki informacyjne

Szanowni Państwo

W związku z obowiązywaniem ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO informujemy, że:

 1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest firma Germanicus Pro Kursy i Tłumaczenia Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi przy ulicy Karolewskiej 19A/4. Administrator przetwarza również za zgodą rodziców dane osobowe dzieci poniżej 16 roku życia. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe w następujących celach:
 • w związku z wykonaniem umowy świadczenia usług: szkoleniowych, tłumaczeń, lub zleceniem przygotowania oferty na świadczenie takich usług – na podstawie art. 6 ust 1 lit. b, RODO.
 • związanych z prowadzeniem marketingu bezpośredniego czyli kontaktowaniem się aby przekazać aktualne informacje o ofertach świadczonych usług przez firmę co należy uznać za prawnie uzasadniony interes administratora – na podstawie art. 6 ust 1 lit. f RODO.
 • związanych z dochodzeniem roszczeń lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą wykonania umowy z zawartej z Germanicus Pro Kursy i Tłumaczenia Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością w oparciu o prawnie uzasadniony interes firmy polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi – na podstawie na podstawie art. 6 ust 1 lit. f RODO.

W sprawie przetwarzania danych osobowych można się kontaktować telefonicznie pod numerem 726 549 808 oraz e-mailem na adres biuro@germanicus.pro.

 1. Zebrane dane będą udostępnianie: do biura rachunkowego, podmiotom świadczącym usługi szkoleniowe innym podmiotom na podstawie przepisów prawa.
 2. W związku z przetwarzaniem danych ma Pani/Pan prawo:
 • do żądania dostępu do przetwarzanych danych osobowych,
 • do sprostowania przetwarzanych danych osobowych,
 • do usunięcia/ prawo do bycia zapomnianym/ lub ograniczenia przetwarzania danych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzoru ? Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Wyżej wskazane uprawnienia można realizować za pośrednictwem poczty e-mail (biuro@germanicus.pro), listem zwykłym na adres siedziby firmy wskazany wyżej.

 1. Dane będą przechowywane przez czas niezbędny do wykonania umowy/przygotowania oferty, na czas przechowywania dokumentów dla celów księgowo-podatkowych, do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami nie dłużej niż 10 lat, w wypadku zgody na przetwarzanie danych do czasu wycofania zgody.