Zajęcia dla firm

Doskonalenie umiejętności językowych kadry to z jednej strony biznesowa konieczność, z drugiej zaś cenny i wciąż popularny benefit pracowniczy.

W ramach zajęć dla firm proponujemy kursy języka niemieckiego, szwedzkiego, angielskiego oraz polskiego jako języka obcego. Oferujemy kursy grupowe oraz lekcje indywidualne. Zajęcia odbywają w siedzibie firmy, program opracowywany jest i dostosowywany do potrzeb klienta na wszystkich poziomach zaawansowania. Zapewniamy wszelkie potrzebne materiały, dbając o ich atrakcyjność, ale też aktualność i użyteczność w codziennej komunikacji. Dobierając materiał, lektorzy dostosowują go do potrzeb poszczególnych branż. Firma księgowa? Prawnicza? Medyczna? Przygotowany przez nas program zawierać będzie elementy języka fachowego.

 

Proponujemy profesjonalne szkolenia dla firm obejmują:

  • dojazd lektora do firmy
  • analizę potrzeb szkoleniowych
  • bezpłatne testy kwalifikacyjne
  • diagnozę potrzeb i predyspozycji słuchaczy
  • program nauczania dostosowany do potrzeb i umiejętności słuchaczy
  • specjalistyczne materiały dydaktyczne, podręczniki
  • kurs kończy się egzaminem i oceną ze znajomości języka
  • przedstawiamy sprawozdanie z realizacji szkolenia i indywidualne raporty osiągnięć słuchaczy