Zajęcia profilowane

Praca w międzynarodowej korporacji, czy zawodowy wyjazd za granicę wymagają doskonalenia znajomości języka obcego w zakresie fachowego słownictwa. Nawet u osób płynnie komunikujących w życiu codziennym po angielsku czy szwedzku terminologia medyczna, prawnicza czy ekonomiczna wymagają uzupełnienia, tym bardziej, że w przyszłości wiązać może się ze sporą odpowiedzialnością.

Właśnie dlatego opracowaliśmy nasz program zajęć profilowanych, realizowanych w trybie indywidualnym oraz grupowych, a odbywających się na wszystkich poziomach zaawansowania.

Zdobyte w czasie kursu wiedza i umiejętności mają być w przyszłości wykorzystywane w pracy, dlatego stawiamy na komunikację. Dla każdej z grup zawodowych inaczej kompletujemy materiały, tak by jak najpełniej odpowiadały specyfice zawodu. Gwarantujemy zajęcia w kameralnych grupach.

Profilowane kursy językowe:

  • studentów medycyny
  • lekarzy
  • pielęgniarek, opiekunów osób starszych i pozostałych pracowników służby zdrowia
  • prawników
  • ekonomistów, finansistów, specjalistów marketingu
  • pracowników firm otoczenia biznesu

Proponujemy profilowane zawodowe kursy języków: angielskiego, niemieckiego, szwedzkiego, niderlandzkiego, a także polskiego dla obcokrajowców.